Загальна інформація для учнів і батьків

 Додаток до наказу по НВК

від 31.08.2020 №      - ОД 

Правила поведінки здобувачів освіти в освітньому закладі

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про загальну середню

освіту»  учень – це особа, яка навчається і виховується в одному із

загальноосвітніх навчальних закладів, зарахування до яких, як правило,

здійснюється з 6 років.

Статус учнів як учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими нормативно – правовими актами чинного законодавства України.

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту»  учні  як здобувачі освіти мають право на: навчання упродовж життя та академічну мобільність; індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання; якісні освітні послуги; справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; відзначення успіхів у своїй діяльності; свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо; безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; повагу людської гідності; захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача

освіти; користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів; доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності; інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Учні як здобувачі освіти зобов’язані: виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти; поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля; дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов Статуту освітнього закладу. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Здобувачам освіти забороняється: допускати прояви грубості, вульгарності; палити у приміщеннях і на території навчального закладу; використовувати петарди; вживати алкогольні напої, наркотичні та токсичні речовини; псувати державне, громадське та особисте майно.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ  ОСВІТИ

 • Учень приходить у школу за 15-20 хвилин до початку занять, охайний, одягнутий відповідно до вимог ділового стилю, займає своє робоче місце, готує все необхідне навчальне приладдя.

 • Забороняється приносити на територію закладу з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої тютюнові вироби, наркотики і інші одурманюючі засоби й отрути.

 • Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

 • Забороняється без дозволу педагогів (за узгодженням із батьками) йти зі школи та її території в урочний час.

 • У разі пропуску занять учень зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку або пояснення від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях.

 • Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.

 • Не дозволяється жувати гумку, а користуватися плеєром і мобільним телефоном на уроках тільки в освітніх цілях.

 • Учень зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.

 • Учень повинен належним чином вести щоденник, пред’являти його на першу вимогу вчителя.

 • Здобувачі освіти школи повинні виявляти повагу до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам.

 • Поза межами закладу освіти учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я НВК.

 • Здобувачі освіти бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.

 • До учнів, які привласнили чужі речі, будуть застосовані дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

 • Здобувачі освіти, які знайшли втрачені або забуті, на їхню думку, речі, повинні здати черговому вчителю, або класному керівнику.

ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА ПЕРЕРВАХ

Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити на власний розсуд, проте не повинен заважати іншим, порушувати правил безпеки. Під час перерви учень зобов’язаний: підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці; вийти з класу, якщо попросить учитель; підкорятися вимогам чергового учня чи учителя; забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, непристосованих для ігор; забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу; категорично забороняється самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна; на перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового учителя, адміністрації НВК за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА УРОКАХ

·         Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.

·         Якщо під час занять здобувачу освіти необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя, піднявши руку.

·         Якщо здобувач освіти хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

·         Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, що стосуються матеріалу уроку.

·         Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.

ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В  ІДАЛЬНІ

·         Під час обіду в їдальні належить дотримуватися добросусідських взаємин і поводитися пристойно.

·         Здобувачі освіти повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

·         Учні приходять в їдальню після закінчення уроку у визначений час.

·         Розмовляти під час обіду слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

·         Учні прибирають посуд після прийому їжі.

·         Здобувачі освіти дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

·         Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ  ДО  ЗОВНІШНЬОГО  ВИГЛЯДУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

·         До школи здобувачі освіти повинні приходити в одязі, що відповідає офісному стилю.

·         Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.

·         Рекомендується не використовувати косметику і не носити прикраси на заняття.

·         Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

·         Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

·         На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД  ЧАС ЕКСКУРСІЇ

·         Під час слідування до місця перебування та назад дотримуватися правил дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину.

·         Без дозволу керівника групи не залишати місця перебування.

·         У разі поганого самопочуття негайно повідомити керівника групи.

·         Дотримуватися правил пристойної поведінки та виконувати розпорядження керівника групи.

·         Дотримуватися правил протипожежної безпеки.

·         Не торкатися незнайомих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними.

·         Паління, вживання алкогольних напоїв та купання в річці суворо заборонені.

ОБОВ’ЯЗКИ ЧЕРГОВОГО В КЛАСІ

·         Чергові призначаються відповідно до графіка чергування в класі.

·         Чергові допомагають вчителю підготувати клас до наступного уроку, роблять посильне прибирання класної кімнати.

·         Під час перерви черговий учень (учні) допомагає вчителеві розвісити навчальний матеріал для наступного уроку, роздає зошити за проханням учителя.

·         Наприкінці робочого дня чергові учні готують клас для наступного робочого дня.

 Коментарі

Популярні дописи з цього блогу